قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی ارسال 3 مقاله با یک ثبت نام مقدور میباشد . ارسال بیشتر از 3 مقاله به ازای هر مقاله 500000 ریال به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

راهنمای گام به گام مراحل پرداخت به روش آفلاین:

گام اول: مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و پرداخت حق ثبت نام در سمینار از طریق تکمیل فیش واریزی به شماره حساب 0102455065003 نزد بانک ملی به نام انجمن الکتروشیمی ایران یا پرداخت با موبایل بانک به شماره شبا IR570170000000102455065003 به نام انجمن الکتروشیمی ایران

گام دوم: مراجعه به میزکار سمینار و انتخاب منوی فرم شرکت در کنفرانس از قسمت ثبت نام(منوی بالای صفحه وبسایت)

گام سوم: تکمیل فرم ثبت نام و بارگزاری تصویر گام اول+ تصویر کارت دانشجویی(مخصوص دانشجویان) در محل مربوطه (در یک صفحه کنار هم)

هزینه‌ها: دو میلیون ریال دانشجو،  سه میلیون ریال هیات علمی ، سه میلیون و پانصد هزار ریال شرکت کننده آزاد