هجدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و سیزدهمین کنفرانس سالانه پیل سوختی ایران توسط انجمن الکتروشیمی ایران در 16 و 17 اسفند ماه 1402 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت مجازی  برگزار می گردد. از این رو از کلیه اساتید دانشگاه ها، محققین و پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مواد، صنعتگران و سایر علاقه مندان به زمینه های مختلف الکتروشیمی و پیل سوختی، برای شرکت در این سمینار علمی دعوت به عمل می آید تا ارسال مقالات و ثبت نام خود را در محورهای مختلف  سمینارهای الکتروشیمی و پیل سوختی ازطریق مراجعه به سایت سمینار انجام دهند.