زمان بندی و لیست برنامه های هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی از ... قابل دریافت است

زمان بندی و لیست برنامه های دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران از ... قابل دریافت است

قابل توجه همه افراد ارائه دهنده شفاهی مقالات:

خواهشمند است فایل ارائه خود را همراه با صدای خود رکورد نمایند (حداکثر 20 دقیقه) و نهایتا فایل ویدئوی مربوطه را با ذکر کد مقاله و مشخصات ارائه دهنده و زمان ارائه حداکثرتا ساعت 19 امروز (1402/12/14) به ایمیل 18thecsi@azaruniv.ac.ir ارسال نمایند. 

قابل توجه همه افراد ارائه دهنده مقالات به صورت پوستر:

خواهشمند است فایل ارائه خود را مطابق با الگویی که در سایت درج شده است، به فرمت PDF در آورده و نهایتا فایل مربوطه را با ذکر کد مقاله و مشخصات ارائه دهنده و زمان ارائه حداکثر تا ساعت 19 امروز (1402/12/14) به ایمیل 18thecsi@azaruniv.ac.ir ارسال نمایند.

 

توجه:

افرادی که وضعیت مقاله آنها به صورت پوستر/ارائه شفاهی پدیرفته شده است، حتما پرداختی خود را با توجه به نوع عضویت خود انجام بدهند و تصویر فیش پرداختی به همراه کارت (دانشجویی/عضو هیات علمی یا حکم کارگزینی) را در یک صفحه عکس گرفته و در قسمت فایل تصویر نوع عضویت بارگزاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه مربوطه، حتی پس از ارائه مقاله در همایش، گواهینامه برای آنان صادر نخواهد شد.

با تشکر از توجه شما