نمایه شدن رویداد در پایگاه سیویلیکا (Civilica) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
25 بهمن 1402

هجدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی و سیزدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران در پایگاه سیویلیکا (Civilica) و همچنین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.

کد ISC "هجدهمین سمینار ملی الکتروشیمی ایران" 27083-02240

کد ISC "سیزدهمین کنفرانس ملی پیل سوختی ایران" 28029-02240